"Acti labores jucundi"


En blogg om vårat evighetsprojekt och livets små goda ting..